Jag ger handledning och konsultation individuellt eller till grupper inom områden som psykoterapi, behandlingsarbete, skola, socialt arbete och organisation.

Handledningen och konsultationen kan vara inriktad på flera aspekter som t.ex.
  • klienter, personal, arbetsuppgifter och
  • kontext som arbetsförhållanden, ledning, utveckling och organisation.
Handledning och konsultation kan ges till
  • yrkesverksamma personer eller de som är under utbildning och som
  • personalstöd och med
  • inriktning mot fokuserad coachning och strategiskapande.