Jag är leg psykolog, specialist i klinisk psykologi samt leg psykoterapeuet och handledare och lärare i psykoterapi.

Företaget började 1990 och vänder sig till privatpersoner, offentliga organisationer och företag. Jag följer Socialstyrelsens anvisningar om journalföring och kvalitetssäkring. Företaget har psykologföretagarnas patient- och ansvarsförsäkring.

Jag arbetar med personbedömningar och utredningar utifrån olika frågeställningar med barn, ungdomar och vuxna.

Min psykoterapeutiska grundutbildning är modern psykodynamisk, och jag använder även arbetssätt och tekniker från existentialistisk psykoterapi, familjeterapi och kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi. För att möta personliga behov och möjligheter kan psykoterapi och handledning innehålla metoder som har utvecklats inom flera teoretiska ramar i ett integrativt arbete.