Jag erbjuder
 • Psykoterapi; korttids- eller längre bearbetande
 • Rådgivande- och stödjande samtal
 • Krisbehandling
 • Symbol- och drömarbete
 • Individual-, par- och familjeterapi

I det psykoterapeutiska arbetet kan utöver samtal flera arbetssätt och tekniker finnas som visualiseringar/ arbete med inre bilder, symboler och drömmar, EMDR, kroppsavspänning och bildarbete.

Jag arbetar med
 • Arbetslivsproblem
 • Existentiella problem
 • Livskriser och livsproblem
 • Nedstämdhet och depression
 • Oro och ångest
 • Personlig utveckling
 • Relationsproblem
 • Sorg
 • Självkännedom
 • Stressrelaterade problem
 • Svårigheter med självförtroende och självkänsla
 • Tonårskriser