Jag erbjuder psykologiska utredningar med strukturerad metodik och testinstrument.

Det kan gälla frågeställningar om
  • personlighet och
  • problematik som t. ex. identitetsproblem, funktionshinder, kognitiva och neuropsykologiska svårigheter och begåvning/intelligensnivå liksom
  • resurser och utvecklingsmöjligheter.

En personlighetsbedömning ger en mer sammansatt bild av barnets/ungdomens/den vuxnes olika aspekter där både svårigheter och resurser kan beskrivas.

Ofta kan en psykologisk utredning vara inledningen till en utvecklingsprocess med ökad självmedvetenhet och ömsesidigt förändrade relationer till andra. Ibland ingår en psykologisk utredning som en del i ett psykoterapeutiskt arbete, även tillsammans med andra psykoterapeuter och behandlare.